<option dir='32ij0g'></option>

           中考英語聽力特訓(安徽專用)

           ——

           打印本文             

           《一本·中考英語聽力特訓(安徽專用)》配套音頻文件,現支持以下獲取方式。

           中考英語聽力特訓(安徽專用).png

           掃描左側二維碼喜馬拉雅在線收聽)

           可離線保存文件

           百度網盤,請點擊鏈接:下載一           官方下載:

           01 Test 1.mp3

           02 Test 2.mp3

           03 Test 3.mp3

           03 Test 3.mp3

           04 Test 4.mp3

           05 Test 5.mp3

           06 Test 6.mp3

           07 Test 7.mp3

           08 Test 8.mp3

           09 Test 9.mp3

           10 Test 10.mp3

           11 Test 11.mp3

           12 Test 12.mp3

           13 Test 13.mp3

           14 Test 14.mp3

           15 Test 15.mp3

           16 Test 16.mp3

           17 Test 17.mp3

           18 Test 18.mp3

           19 Test 19.mp3

           20 Test 20.mp3

           21 Test 21.mp3

           22 Test 22.mp3

           23 Test 23.mp3

           24 Test 24.mp3

           25 Test 25.mp3

           26 2017-2018學年度安徽西部地區九年級第七次聯考.mp3

           27 2018安徽省城名校中考最後三模.mp3

           28 2018年安徽省初中學業水平考試.mp3

           29 2017年安徽省初中學業水平考試.mp3

           30 2016年安徽省初中學業水平考試.mp3           ——